Untitled Document


Untitled Document
ประวัติความเป็นมา
ผู้ก่อตั้ง
จิตตารมณ์
โครงการพิเศษ
เยาวชนลาซาล
บ้านฝึกอบรม
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะภราดาลาซาล ก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโดยท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอลาซาล พระสงฆ์ผู้มีความศรัทธา และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า
ในการรำพึง ภาวนา และช่วยเหลือเยาวชนผู้ยากไร้ ตามความต้องการของพระศาสนจักรท้องถิ่น ท่านได้รับการสถาปนาให้เป็น "นักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย" โดยพระสันตะปาปาไพอัสที่ 12
 
คณะภราดาลาซาล เข้ามาทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทยโดยคำเชิญของพระสังฆราช หลุยส์ เวย์ (BISHOP LOUIS VEY) แห่งมิสซังกรุงเทพสมัยนั้น ได้เขียนจดหมายลงวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1898 ถึงภราดาหลุยส์ อิวาค ให้ส่งชาวคณะภราดามาดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ต่อมาคุณพ่อโกลมเบต์ (FR.COLOMBEY) เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญได้เขียนจดหมายลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1899 ถึงภราดาหลุยส์ อิวาค ให้ส่งภราดามาเริ่มทำการสอน ตั้งแต่ต้นปี 1900 แต่ขณะนั้นทางคณะมิอาจสนองตอบคำเรียกร้องได้เพราะต้องดำเนินงานโรงเรียนเต็มมือ ที่สิงค์โปร์ , มะละกา และไซ่ง่อน (เวียดนาม)
 
50 ปี ต่อมา ทางคณะได้ตอบจดหมายตกลงจะมาตามคำเชิญชวนของพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง (BISHOP LOUIS CHORIN) และเช้าตรู่วันที่ 31 สิงหาคม 1951 ภราดาชาวฝรั่งเศส 5 ท่านแรกจากไซ่ง่อนก็เดินทางมาถึงประเทศไทย ฯพณฯ ล.โชแรง ไปรับด้วยตนเอง และให้พักอยู่ใกล้บริเวณสำนักพระสังฆราช ถนนสาธรใต้ ภราดาทั้ง 5 ท่านคือ
 
1. ภราดาโยเซฟ แมรตส์ ชาวฝรั่งเศส
2. ภราดาโดมิส โรเกเทียน ชาวฝรั่งเศส
3. ภราดาคอนสแตนติน มาร์ค
4. ภราดาคอลิน เอมิล
5. ภราดาเรอร์เนย์
 
ภราดาชุดนี้เรียนภาษาไทยอยู่หลายเดือน โดยเฉพาะพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP.) ช่วง 3 เดือนแรก ก็พอจะเขียนภาษาไทยได้บ้าง แต่การพูดค่อนข้างจะลำบาก อย่างไรก็ดี อาศัยความพากเพียรมิรู้หน่าย ภราดาทั้ง 5 ท่าน ก็สามารถสอบวิชาภาษาไทยได้สำเร็จมีสิทธิ์สอนเรียนได้
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1953 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่นครสวรรค์ ได้เชิญคณะภราดาลาซาลไปเปิดโรงเรียนที่นครสวรรค์เพราะต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ทำธุรกิจค้าขายกับชาวสิงค์โปรและฮ่องกงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ภราดากลุ่มนี้ได้เริ่มสอนที่โรงเรียนตงฮั้ว เป็นโรงเรียนจีนแต่ใช้ชื่อโรงเรียนโชติรวีมีนักเรียน 200 คน ครู 4 คน

 
ค.ศ. 1960 ได้สร้างโรงเรียนโชติรวีบนเนื้อที่ของตนเอง 37 ไร่ โดยซื้อที่ดินจากบริษัทบอร์เนียว ในนามมิสซังคาทอลิก     
 
ค.ศ. 1962 ภราดาลาซาลได้เปิดโรงเรียนแห่งที่สอง ที่จันทบุรี ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)” เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ค.ศ. 1963 ภราดาลาซาลได้เปิดโรงเรียนแห่งที่สาม ที่กรุงเทพ ฯ ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนลาซาล"  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากคณะเซนต์คาเบรียล
 
ค.ศ. 1975 ภคินีลาซาล 5 ท่าน ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะภราดาลาซาลซึ่งเป็นนักบวชที่ถือระเบียบวินัยเดียวกับคณะภราดาลาซาล
 
ค.ศ. 1989 คณะภราดาลาซาล ได้ทำการเปิดบ้านแห่งที่สี่ ที่สามพราน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมชายหนุ่มที่สมัครใจติดตามท่านนักบุญ ยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ในรูปแบบของชีวิตนักบวช คณะภราดาลาซาล เป็นคณะนักบวชที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กยากจน
   

 

 

 
© Copyright 2009 La Salle Thailand., All rights Reserved.