Untitled Document


Untitled Document
ประวัติความเป็นมา
ผู้ก่อตั้ง
จิตตารมณ์
โครงการพิเศษ
เยาวชนลาซาล
บ้านฝึกอบรม
ภาพกิจกรรม
 
 
 

คณะลาซาล ยึดมั่นในจิตตารมณ์แห่งความเชื่อที่มาจากประสบการณ์ การพิจารณา
การภาวนาของนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล บิดาผู้ก่อตั้ง ซึ่งได้แสดงความรัก
ความร้อนรน ต่อความอยู่รอดของมนุษย์ชาติ

 

ความเชื่อ ทำให้ภราดาเชื่อมั่นว่า การเป็นครูและการอบรมเยาวชนอย่างใกล้ชิด
เป็นกระแสเรียกที่สำคัญ ที่จะช่วยชี้นำให้เยาวชนได้พบหนทางสว่างในชีวิต
     

 

ความเชื่อ ทำให้ภราดารักและยินดีเสียสละตัวเองโดยการสอนเรียน สอนคำสอนและให้การศึกษาแบบคริสตชนต่อเยาวชน

 

ความเชื่อ นำภราดาให้มองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ทำตามน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าและถวายทุกสิ่งอย่าง ให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

   
   
   
   
   
   

 

 

 
© Copyright 2009 La Salle Thailand., All rights Reserved.